W wyniku kolejnej zbiórki publicznej przeprowadzonej w bieżącym roku, zebrano 1112,15 zł. Kwotę tę przeznaczono na zorganizowanie jednodniowej wycieczki autokarowej dla Podopiecznych Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie w dn. 29.09.2015 r. do Muzeum Chleba w Radzionkowie.

Mieszkańcy mieli możliwość zwiedzania muzeum, wykonania oraz spożycia własnych wypieków.

Wielka radość, jaka towarzyszyła wszystkim uczestnikom wycieczki, motywuje nas do kolejnych tego typu działań na rzecz Podopiecznych placówki.

 

Skip to content