• pozyskujemy finanse w ramach konkursów na realizację szeregu projektów i zadań przeznaczonych dla osób
      z niepełnosprawnością, seniorów, osób dorosłych i dzieci z terenu Częstochowy,
  • przeprowadzamy zbiórki publiczne na różne cele,
  • pozyskujemy sponsorów na konieczne zadania,
  • wzbogacamy naszą ofertę poprzez współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi.
Skip to content