Wspieramy osoby z niepełnosprawnością, szczególnie przewlekle psychicznie chore i seniorów oraz ich rodziny. Poza tym pomagamy społeczności lokalnej w integracji, aktywizacji w ramach działań obywatelskich. Pomagamy osobom i całym rodzinom z Dzielnicy Wyczerpy – Aniołów, w kwestii radzenia sobie z bieżącymi problemami, które Ich dotykają. Wspieramy bieżącą działalność całodobowej placówki, jaką jest Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie.

 

Skip to content