Uczestnicy programu „Festiwal Moc-art.” współfinansowanego przez Gminę Miasto Częstochowa, spotkali się 07.10.2016 r. nad zalewem we Mstowie na integracyjnym spotkaniu, dzięki któremu mogli się bliżej poznać . Do programu zostali zaproszeni Podopieczni częstochowskich domów pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje Stowarzyszenie PERASADA.

Każdy z uczestników wybrał sobie jeden z trzech modułów, w których odnajduje się najlepiej. Do wyboru był moduł wokalny, taneczny i plastyczny, prowadzony przez specjalistów z w/w dziedzin. Spotkanie we Mstowie było więc początkiem wielkiej przygody dla uczestników, którzy mają się spotykać cyklicznie na warsztatach w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie. Finałem programu będzie koncert 08 grudnia 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie, podczas którego zostaną zaprezentowane efekty pracy warsztatowej. Gościem specjalnym koncertu będzie lider zespołu T.LOVE Muniek Staszczyk, który wystąpi wraz z uczestnikami programu „Festiwal Moc-art.”.

error: Nie kopiuj !!
Skip to content