W piątek  25 listopada o godz. 11.00  w Domu Pomocy Społecznej ul.Kontkiewicza 2   w Częstochowie odbędzie się Konferencja podsumowująca projekt „Niewyczerpywalni”, realizowany przez Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Perasada” w ramach środków otrzymanych z  Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W wyniku projektu, pozyskano w czerwcu bieżącego roku 20 wolontariuszy spośród słuchaczy częstochowskich szkół policealnych, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni teoretycznie i praktycznie, aby od września towarzyszyć 50 Pensjonariuszom DPS w codziennych, indywidualnych zajęciach takich jak: wyjazdy do rodziny, na zakupy, spacery, rozmowy, aktywizacja do zajęć itp.
W celu integracji uczestników projektu, zorganizowano we wrześniu jednodniową wycieczkę do Chorzowa. Przebieg, cele i rezultaty  projektu zostaną przedstawione na Konferencji, na którą organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych tematem.
Program Konferencji wzbogacą swoim występem artystycznym uczniowie SP nr 25 z Częstochowy. Dla wszystkich zebranych przewidziano poczęstunek.

Skip to content