Wojewoda Śląski od wielu lat udziela wsparcia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego działającym w obszarze pomocy społecznej prowadzącym działalność wspierającą, a także podejmujących nowe inicjatywy, w tym zakresie stosownie do zapisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Cieszymy się, że nasz projekt znalazł uznanie w konkursie wojewódzkim i został doceniony.

Projekt „Cześć człowieku” – bo o nim mowa, to cykl trzech warsztatów (teatralnego, sportowego i fotograficznego) dla Podopiecznych DPS oraz Gimnazjalistów w terminie od  września do grudnia 2017 r. Zwieńczeniem projektu będzie spotkanie wigilijne, podczas którego zostaną zaprezentowane efekty współpracy młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Skip to content