Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA zorganizowało 29.11.2017 w Miejskim Domu Kultury Konferencję pt. „Depresja i jej oblicza”. Zadanie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zostało dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy. Zaproszeni specjaliści mówili o przyczynach, zapobieganiu, formach leczenia i innych aspektach depresji. Następnie, dla wszystkich zebranych, przygotowano poczęstunek oraz koncert Andrzeja Rybińskiego.

Skip to content