– Dziękuję Państwu za to, co robicie, za dobro, które od Państwa przelewane jest na drugiego człowieka…

Takimi słowami Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz podziękował organizacjom z województwa śląskiego szczególnie zaangażowanym w działania w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.

Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych organizacji jest również Stowarzyszenie „Perasada”, które zostało nagrodzone za realizację projektu „Cześć człowieku”.
Podczas uroczystości Wicewojewoda, wspólnie z dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej ŚUW Ewą Niewiarą oraz pełnomocnikiem Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny Marią Nowak, wręczył przedstawicielom fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów zaangażowanych w działania z zakresu pomocy społecznej podziękowania za dotychczasową współpracę.

Skip to content