Darowizny przekazane na działania Stowarzyszenia można odliczyć od podatku:

  • osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),
  • osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych)

Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

Skip to content