Klauzula informacyjna Częstochowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PERASADA”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA z siedzibą przy ul. Kontkiewicza 2; 42-209 Częstochowa. tel.: (034) 364 38 10 wew. 25, adres e-mail: biuro@perasada.czest.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o działaniach Częstochowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.

 

Skip to content