Wszystko działo się 29 września w budynku Domu Pomocy Społecznej. Uroczyste przecięcie wstęgi poprzedził krótki koncert Jarosława Woszczyny oraz wręczenie podziękowań zaproszonym gościom. Cieszymy się, że w tak licznym gronie przyszło nam świętować rozpoczęcie działalności gospodarczej. Odwiedzający w tym dniu Kondycję podkreślali, że są zachwyceni sposobem, w jakim zorganizowaliśmy wnętrza. Na zakończenie zaprosiliśmy wszystkich zebranych na słodki poczęstunek.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ofertą Kondycji do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 22.00. Tel. 666 688 244. Więcej szczegółów na stronie www.kondycja.czest.pl

Skip to content