1. Organizowanie Społeczności Lokalnej

Od 1 sierpnia 2018 r . realizujemy projekt „Częstochowa silna dzielnicami” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Terenem realizacji zadania jest dzielnica Wyczerpy Aniołów. Stworzony na początku lat 90. model, w którym pomoc społeczna koncentruje się głównie na finansowym wsparciu osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej nie daje zadowalających rezultatów. Aby pomoc społeczna mogła być skuteczna musi aktywizować mieszkańców, zachęcać ich do tego, by nauczyli się brać swoje sprawy w swoje ręce – by „chciało im się chcieć”.

Oczywiście nie oznacza to rezygnacji z finansowego wsparcia osób i grup, które tego potrzebują. Ale pomoc społeczna powinna równolegle prowadzić działania aktywizujące  i usamodzielniające, pomagające osobom wykluczonym na nowo włączyć się do życia społecznego. Temu właśnie ma służyć Organizowanie Społeczności Lokalnej.

 1. Czym jest DOSL

Realizując działania dla mieszkańców dzielnicy, chcemy dotrzeć do osób, którzy wymagają wsparcia w zakresie aktywności społecznej i zawodowej. Poza tym chcemy pozyskać do współpracy wolontariuszy, którzy rozwijając swoje zainteresowania i umiejętności będą jednocześnie służyć wsparciem. Chcemy objąć wsparciem mieszkańców Dzielnicy Wyczerpy – Aniołów w ramach działalności Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej. Podczas trwania zadania tj. od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2021 r. zostaną podjęte działania, mające na celu zwiększenie aktywności społecznej  i zawodowej mieszkańców dzielnicy. Praca środowiskowa zatrudnionych animatorów, specjalistów i wolontariuszy przybierze charakter informacyjny, diagnostyczny, animacyjny, edukacyjny, aktywizacyjny  i prozatrudnieniowy.

 1. Cele DOSL Wyczerpy Aniołów

Za główne cele stawiamy sobie wzrost aktywności społecznej  i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów poprzez  podjęcie szeregu działań: edukacyjnych, informacyjnych, animacyjnych, diagnostycznych, prozatrudnieniowych, szkoły budżetu domowego itp. w ramach Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01. 2021 r.  Celem naszym jest również tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej społeczności poprzez działania w ramach Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej. Wzrost partycypacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia na rzecz społeczności lokalnej dzielnicy Wyczerpy-Aniołów. Mobilizowanie, ożywianie  i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej dzielnicy Wyczerpy-Aniołów.

 1. Działania oferowane w DOSL Wyczerpy Aniołów Realizując zakładane cele zadania oferent wprowadzi do codziennego funkcjonowania DOSL – u szereg cyklicznych zajęć i warsztatów (np. spotkania, pikniki, konkursy, konsultacje, warsztaty):

 • Niezbędnik Aktywnych Mieszkańców – punkt informacyjno – konsultacyjny,

 • Kompetentny Rodzic – spotkania dla mamy z dzieckiem oraz dla taty z dzieckiem,

 • twórcze warsztaty rodzinne artystyczne (plastyczne, teatralne, wokalne, taneczne itp.),

 • Sport łączy pokolenia – zajęcia sportowe dla wszystkich,

 • Mam dla Ciebie czas – zajęcia integracyjno – edukacyjne,

 • Filmowy Klub Dyskusyjny – kino dla każdego,

 • Spotkania przy kawie – imprezy okolicznościowe,

 • Dozwolone od lat 60 – zajęcia edukacyjne, artystyczne, kulturalne, sportowe i wspierające dla seniorów,

 • Działania organizacyjno – administracyjne,

 • Szkoła Budżetu Domowego,

 • Wakacje z DOSL.

Dodatkowo:

DOSL będzie reagować na bieżące potrzeby Mieszkańców dzielnicy Wyczerpy-Aniołów i wprowadzał oczekiwane formy zajęć. Na pewno pojawią się takie formy jak: pikniki rodzinne, konkursy, które będą organizowane przez samych Mieszkańców Dzielnicy.

 1. Informacje o Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej mieści się przy  ul. Norwida 11/15 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 21.00.

Jeśli jesteś Mieszkańcem dzielnicy masz czas i chcesz się włączyć  w nasze działania Czekamy na Ciebie!

Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA ul. Kontkiewicza 2, 42-209 Częstochowa,

adres e-mail: biuro@perasada.czest.pl

 

 Pobierz dokumenty dla uczestników projektu!:

Regulamin

Regulamin – aktualizacja

Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 2 Oświadczenie

Zał. nr 3. Decyzja

Zał. nr 4 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał nr 5 Zaświadczenie

Zał. nr 6 Oświadczenie uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie

Zał. nr 7 Umowa

Zał. nr 8 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych realizacja projektu „Częstochowa silna dzielnicami”.

Skip to content