Stowarzyszenie „Perasada” rozpoczęło realizację kolejnego projektu pt. „Moje życie – mój wybór”, kierowanego do uczniów klas 7 – 8 szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy i dotyczącego groźnego zjawiska jakim jest hejt w sieci. Projekt podzielony jest na dwie części.

Pierwsza rozpoczęła się we wrześniu i ma charakter edukacyjny, podczas której młodzież zdobywa wiedzę na temat hejtu, hejterów i sposobów obrony przed nimi. Druga część projektu będzie realizowana od listopada do grudnia i przybierze formę warsztatów artystycznych realizowanych w dwóch modułach: plastycznym i teatralnym. Wezmą w nich udział, oprócz młodzieży, także mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2. Projekt „Moje życie – mój wybór” dofinansowany jest z budżetu Gminy Miasta Częstochowa.

Skip to content