Bardzo sympatyczne spotkanie autorskie odbyło się 4 marca w DOSL Wyczerpy – Aniołów z Panią Wandą Sowińską. Pełna werwy, humoru i uśmiechu częstochowska poetka czytała swoje wiersze i opowiadała o barwnej twórczości.

Skip to content