W związku z tym, że przetarg na prace związane z rozbudową placu zabaw przy Kościele św. Jacka został przez UM unieważniony ze względu na to, iż złożone oferty przewyższały sporo zakładany budżet trzeba będzie dokonać zmian i wymienić jedną z atrakcji dla dzieci. Przedstawiamy propozycję architekta i prosimy do niedzieli włącznie o opinię, która propozycja będzie Państwa zdaniem najlepsza.
 
Skip to content