W odpowiedzi na Państwa sugestie przesyłamy drugą wersję projektu placu rekreacji. Z uwagi na sugestię zastosowania bardziej atrakcyjnego zestawu zabawowego musimy zrezygnować z urządzeń dodatkowych (zestaw przykładowy zaproponowany przez Państwa to koszt ponad 700 tys. zł – poza naszym budżetem). Boisko proponujemy wykonać z nawierzchnią poliuretanową jako boisko wielofunkcyjne + 2 bramki z koszami i ogrodzenie z siatki polietylenowej. Nawierzchnię pod urządzenie zabawowe wstępnie zakładamy jako EPDM, może być konieczność zamiany na piasek z uwagi na budżet – będziemy wiedzieć po wykonaniu kosztorysu. Zgodnie z uwagami boisko jest przesunięte – będzie to wymagało dodatkowych prac ziemnych. Na opinie Mieszkańców dzielnicy Wyczerpy – Aniołów, które prosimy zamieszczać pod postem czekamy do 02.04.2020 r.
 
Skip to content