Jeśli masz trudności na rynku pracy i potrzebujesz nabyć umiejętności takie jak:

✔️ MOTYWACJA
✔️ AUTOPREZENTACJA
✔️ RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
✔️ DĄŻENIE DO CELU
✔️ PRACA W ZESPOLE
 

Skip to content