Październik jest na półkuli północnej miesiącem jesiennym??, a na południowej wiosennym. Jest najdłuższym miesiącem w roku kalendarzowym, ponieważ wypada wtedy zmiana z czasu letniego na zimowy (jest dłuższy o jedną godzinę ? od pozostałych 31-dniowych miesięcy).

Skip to content