Jak przetrwać nie tylko kwarantannę z dziećmi, ale również połączyć wszystkie role: rodzica, i nauczyciela, i pracownika, do tego dochodzą obawy o to, co będzie w przyszłości, co z pracą. Drobnostki mogą nas wyprowadzić z równowagi. Dajmy sobie czas, by pomyśleć, na czym nam najbardziej zależy. Ustalmy wspólny, elastyczny plan dnia A potem, zamiast od razu wchodzić w buty animatora, można np. poprosić dziecko, by pomogło nam załadować pranie do pralki, nakryć do stołu, zaangażować je w zadania dnia codziennego. Do dzieła!
 
Skip to content