Promocja i rekrutacja projektu trwa w najlepsze. Księża w trzech Parafiach powiadomili już Mieszkańców o zasadach uczestnictwa w zadaniu, wolontariusze wraz z koordynatorem aktywnie działają w dzielnicy, udzielają informacji i odbierają formularze zgłoszeniowe od osób, które chcą wziąć udział w tym ciekawym przedsięwzięciu. Nasza informacja, poprzez media społecznościowe, dotarła już do szerokiego kręgu odbiorców. Rekrutacja trwa do 28 czerwca. Wolnych miejsc pozostało niewiele.

http://gazetaobywatelska.czest.pl/art,400,dzielnica-wyczerpy-aniolow-silna-seniorami-i-maly-budzet-obywatelski-w-dps-przy-ul-kontkiewicza-2

Skip to content