Rada Dzielnicy Wyczerpy – Aniołów i reprezentanci Partnerstwa odpowiedzieli na zaproszenie Przewodniczącej Pani Danuty Kalaman i spotkali się 3 marca, aby wspólnie zaplanować działania pomocowe dla przybywających do nas Mieszkańców Ukrainy. Póki co, prosimy o upowszechnianie plakatu, aby osoby, które chcą dać schronienie uchodźcom wiedzieli pod jaki nr telefonu należy zadzwonić w tej sprawie. Plakaty pojawią się w całej naszej Dzielnicy. DZIAŁAMY!!! O dalszych etapach pomocowych poinformujemy Państwa niebawem.

Skip to content