Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA realizuje zadanie „Wsparcie działań z zakresu profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP”, dofinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy, w ramach „Programu przeciwdziałania narkomanii”. Eksperci w składzie: psycholog, terapeuta zajęciowy i specjalista ds. uzależnień spotkają się w maju z uczniami klas VII i VIII na dwugodzinnych spotkaniach edukacyjnych w sześciu częstochowskich szkołach podstawowych, z zakresu profilaktyki i skutków uzależnień. Natomiast w październiku odbędą się działania w ramach XVIII edycji Kampanii Białych Serc, której tegoroczne hasło brzmi „WŁĄCZ ALARM”, a dotyczyć będzie uzależnienia od telefonów komórkowych. Dla organizacji i szkół, które zorganizują najciekawsze wydarzenia związane z tematem tegorocznej akcji Stowarzyszenie przewiduje atrakcyjne nagrody.

Skip to content