Zajęcia specjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień, realizowane obecnie w dwunastu częstochowskich szkołach podstawowych, stanowią jedno z działań naszego Stowarzyszenia w ramach zadania „Wsparcie działań z zakresu profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP”, dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Częstochowy.

Skip to content