Pierwsze spotkanie osób, które biorą udział w zadaniu „Senioralne duety” było pełne wzruszeń i pozytywnych emocji. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej zyskali towarzyszy w podobnym wieku do spędzania wolnego czasu na wspólnych spacerach, wyjściach, wyjazdach. Seniorzy spoza DPS zostali przeszkoleni w zakresie procedur obowiązujących w zakresie sprawowanej opieki nad naszymi Mieszkańcami. Duety mogły się bliżej poznać podczas spotkania integracyjnego i umówić już na indywidualne wyjścia poza placówką. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach małych grantów.

Skip to content