Lipiec okazał się miesiącem intensywnych działań dla seniorów trzech częstochowskich dzielnic, które ostatecznie zdecydowały się na pracę z naszym Stowarzyszeniem w celu pozyskania wiedzy z zakresu Budżetu Obywatelskiego oraz obsługi komputera i korzystania z Internetu. Przed nami kolejne ciekawe dni, podczas których seniorzy z Lisińca, Zawodzia i Mirowa obmyślają akcję promocyjną zadań dzielnicowych. Zadanie „Mobilni edukatorzy BO” jest dofinansowane z projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” realizowanego przez PCG Polska w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” i finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Skip to content