W Klubie Seniora Wyczerpy – Aniołów Uczestnicy zawsze mają dostęp do prasy codziennej jak i tej rozrywkowej. Czytanie pozwala trenować bardzo wiele różnych zdolności umysłowych, m.in. porównywanie, ocenianie, wnioskowanie, planowanie i przewidywanie, a także koncentrację uwagi, oraz znacząco rozwija wyobraźnię i kreatywność.

Skip to content