Projekt „Senioralne duety” okazał się na lada sukcesem. Podopieczni DPS zyskali „drugie połówki” do indywidualnej współpracy, spotkań i wyjść poza DPS, natomiast seniorzy zrekrutowani do projektu spoza DPS poświęcili swój czas, uwagę drugiemu człowiekowi i czuli się potrzebni. Bardzo nas cieszy, jako wnioskodawców projektu, iż w rezultacie dziesięciu seniorów spoza DPS, deklaruje podpisanie umów wolontaryjnych i dalszą współpracę z Podopiecznymi, którzy też w stu procentach zgłosili się już do dalszych działań w duetach. Rekomendujemy innym podmiotom realizację podobnego projektu, gdyż przynosi on wiele korzyści, tak dla uczestników, jak i placówki. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach małych grantów.

Skip to content