Ruszyły warsztaty w ramach projektu „Festiwal Moc – art. V edycja”. Podopieczni częstochowskich placówek, organizacji pozarządowych pracują nad programem artystycznym, który zostanie w grudniu zaprezentowany szerokiej publiczności w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie. Moduły: wokalny, teatralny i plastyczny spotykają się raz w tygodniu i pracują, integrują się i spędzają czas na tworzeniu programu, tym razem w stylu country. Zadanie jest dofinansowane ze środków PFRON za pośrednictwem Samorządu Województwa Śląskiego. Partnerem w realizacji jest Gmina Miasto Częstochowa.

Skip to content