Częstochowa zyskała 12 mobilnych edukatorów w wieku senioralnym, którzy są gotowi do promocji Budżetu Obywatelskiego w kolejnych latach.

Spotkanie podsumowujące testowaną przez nasze Stowarzyszenie Innowację „Mobilni Edukatorzy Budżetu Obywatelskiego” odbyło się 2 piątek 25 listopada w sali widowiskowej Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie. Na spotkanie przybyli seniorzy z trzech Dzielnic: Lisińca, Zawodzia – Dąbie i Mirowa, którzy brali udział w całym przedsięwzięciu. Otrzymali oni z rąk realizatorek (Anny Herman oraz Moniki Pieniążek) dyplomy i upominki oraz usłyszeli wiele ciepłych słów na temat swojego zaangażowania i umiejętności w zakresie promocji Budżetu Obywatelskiego wśród rówieśników we własnych Dzielnicach. Podczas prezentacji przedstawiono terminarz poszczególnych działań, zdjęcia z zajęć, pikników, pokazano rezultaty – napisane podręczniki dla mobilnych edukatorów oraz podmiotów, które będą chciały podjąć ten temat i zaangażować seniorów, z którymi współpracują, do aktywizacji Ich w ramach BO. Przyjemna atmosfera i udział osób oraz podmiotów, które wspierały seniorów podczas testowania sprawiły, że będziemy jeszcze długo wspominać to popołudnie. Miejmy nadzieję, że Samorządy, którym zależy na zwiększeniu partycypacji osób w wieku 60+ w lokalne Budżety Obywatelskie zainspirowane naszą innowację przeznaczą środki finansowe na tego typu rozwiązania na swoim terenie. Szczegóły będzie można znaleźć już niebawem na stronie Generatora Innowacji Sieci Wsparcia 2, w ramach którego była realizowana Innowacja.

Skip to content