Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością PERASADA realizuje zadanie pt. „Wsparcie działań z zakresu profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP”, które jest finansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy w ramach „Programu przeciwdziałania narkomanii”. W ramach projektu realizowane są spotkania z młodzieżą ze Szkół Podstawowych, obejmujące szeroko zakrojoną profilaktykę uzależnień, m.in. spotkania z dyskusją z psychologiem, warsztaty z zakresu rozwijania zainteresowań, żywa biblioteka jako nowatorskie narzędzie profilaktyki uzależnień. Zajęcia wieńczy grillowanie oraz wspólne rozmowy z Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2, w którym realizowany jest powyższy projekt. Dziękujemy Dyrekcji DPS za nieocenioną pomoc i współpracę.

Skip to content