Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością PERASADA realizuje zadanie pt. „Wsparcie działań z zakresu profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP”, które jest finansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy w ramach „Programu przeciwdziałania narkomanii”. W ramach czerwcowych zajęć Młodzież ze Szkół Podstawowych uczestniczy w warsztatach na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie. Dziękujemy Dyrekcji za włączenie się do wspaniałej akcji, a także wsparcie merytoryczne i rzeczowe.

Skip to content