Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością PERASADA realizuje zadanie pt. „Wsparcie działań z zakresu profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP”, które jest finansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy w ramach „Programu przeciwdziałania narkomanii”. W ramach tego projektu na terenie Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2, odbywają warsztaty i prelekcje dla Młodzieży ze Szkół Podstawowych z terenu Częstochowy. Dziękujemy Dyrekcji DPS za włączenie się do wspaniałej akcji, a także wsparcie merytoryczne i rzeczowe.

Skip to content