Zakończyliśmy pierwszy etap zadania pt. „Wsparcie działań z zakresu profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP”, które jest finansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy w ramach „Programu przeciwdziałania narkomanii”, którym były czerwcowe warsztaty w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2. W ramach spotkań, w których wzięli udział Uczniowie pięciu Częstochowskich szkół: Soward Academy – Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Częstochowie, Miśki SP 27 Częstochowa 2022/2023, Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie, Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie-oficjalna stronaSzkoła Podstawowa nr 50 im gen Władysława Sikorskiego w Częstochowie, odbyły się zajęcia manualne, spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień z psychologiem, gra w bule, grille oraz spotkania z żywą biblioteką, która jest nowatorskim narzędziem pracy, promującym prawa człowieka oraz dialog społeczny. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, a kolejne wydarzenia już po wakacjach! 😀

Skip to content