Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością PERASADA realizuje zadanie pt. „Wsparcie działań z zakresu profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP”, które jest finansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy w ramach „Programu przeciwdziałania narkomanii”. Kolejne szkoły włączają się w „Kampanię Białych Serc”. Dziękujemy za wspólne spędzony czas!

Skip to content