Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób, telewizor i tekst „Poczpospolita Europejska Śląskie. Projekt pn. "Klub Seniora Wyczerpy- Aniołów" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WSPOMNIEŃ CZAR - - KALINA JĘDRUSIK”
Skip to content