Uczestnicy projektu Klub Seniora Wyczerpy – Aniołów wzięli udział w wycieczce do Park Korzonek, w którym mogli podziwiać piękno natury Parku Krajobrazowego Lasów nad Górną Liswartą. Założyciele tego wyjątkowego miejsca wdrażają tu zasady ekologicznego rozwoju dzięki permakulturze – ekologicznym projektowaniu przy minimalnej ingerencji w przyrodę oraz edukują, jak stworzyć przyrodzie warunki powrotu do równowagi. Dziękujemy za możliwość spędzenia czasu na tak urokliwym terenie.

Skip to content