29 czerwca po raz ostatni Uczestnicy Klubu Seniora Wyczerpy – Aniołów spotkali się na zajęciach odbywających się w ramach projektu, który w okresie grudzień 2021 – czerwiec 2023, był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dziękujemy wszystkim naszym drogim Seniorom za aktywne uczestnictwo, zaangażowanie, serce i radość którym obdarzaliście nas Animatorów, ale porzede wszystkim siebie nawzajem. Po raz ostatni spotkaliśmy się w ramach tego wyjątkowego projektu, który przyniósł nam wiele satysfakcji i przy pracy w którym wiele się od Was nauczyliśmy. Dlatego nie żegnamy się z Wami, mówimy do widzenia, do zobaczenia w kolejnych działaniach.

Skip to content