Żywa biblioteka to międzynarodowy ruch promujący prawa człowieka i dialog społeczny. Od 2007 roku jest obecna także w Polsce. W „żywej bibliotece”, podobnie jak w prawdziwej, możemy wybierać z całego szeregu tytułów, jednak różnica polega na tym, że książkami są tu ludzie, a zamiast czytania jest rozmowa. Taką „książkę” mogli podczas czerwcowych spotkań warsztatowych w @dom pomocy społecznej w Częstochowie, przeczytać – wysłuchać uczniowie szkół podstawowych w ramach zadania realizowanego przez nasze Stowarzyszenie pt. „Wsparcie działań z zakresu profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP”, które jest finansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy w ramach „Programu przeciwdziałania narkomanii”. W „żywą książkę” wcielił się jeden z Pensjonariuszy domu pomocy, opowiadając młodym ludziom o swoim życiu z uzależnieniem i niełatwej drodze, którą przeszedł w ciągłej walce z nałogiem. Ta nowatorska forma przekazu przemówiła do uczniów, którzy z wielkim zaciekawieniem i wzruszeniem wsłuchiwali się w „książkę”. Dziękujemy również Mieszkańcowi DPS, że podjął się tak trudnego wyzwania, jednocześnie finalizując swą opowieść przestrogą przed używaniem używek, które niszczą życie, zarówno własne jak i najbliższych.

Skip to content