Program realizowany przez Stowarzyszenie Perasada, kierowany do 6 Mieszkańców Dom Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2; 42-209 Częstochowa, umożliwia im nieodpłatne korzystanie z różnych form aktywności, w tym m.in. wyjść na kręgle. Ta forma rehabilitacji poprzez rekreację jest bardzo lubiana przez Pensjonariuszy, którzy są uczestnikami projektu.

Skip to content