Najmłodsi uczestnicy projektu „Dzielnia z herbem w tle” przygotowują już listy do Św. Mikołaja. Mamy nadzieję, że wszystkie „Mikołaje” zdążą na czas z prezentam.

Skip to content