20 grudnia 2023 r. Uczestnicy projektu „Dzielnia z herbem w tle” spotkali się w sali widowiskowej Dom Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2; 42-209 Częstochowa aby wspólnie spędzić czas na przedświątecznym spotkaniu opłatkowym. Dziękujemy dyrekcji DPS Pani Annie Herman i Katarzynie Nowak za obecność podczas uroczystości oraz możliwość skorzystania z infrastruktury Placówki.

Skip to content