Za nami promocja, rekrutacja oraz pierwsze spotkania osób, które biorą udział w projekcie „Wolontariat Senioralny w DPS”. Po raz kolejny Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej zyskali kompanów w podobnym wieku, z którymi będą mogli spędzać czas podczas wspólnych spacerów, wyjść czy też wyjazdów integracyjnych.

Seniorzy spoza DPS zostali przeszkoleni w zakresie procedur obowiązujących w DPS oraz sprawowanej opieki nad Mieszkańcami. Duety poznają się coraz lepiej i chętnie spędzają wspólne chwile. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach małych grantów.

Skip to content