Budżet Obywatelski

2022

„Joga zdrowy kręgosłup – zajęcia w DPS”.

Koszt: 5 400,00 zł

Zadanie zrealizowano ze środków Budżetu Obywatelskiego w Częstochowie

2020

"AS" - Aktywne Społeczeństwo

Koszt: 1.116.000,00

Doposażenie placów rodzinnej rekreacj w dzielnicach: Błeszno, Brzeziny, Raków, Stare Misto, Stradom, Wyczerpy – Aniołów.

Budżet obywatelski 2020 – link do strony

2019

Zielony zakątek rodzinnej rekreacji ul. Fetnera

Koszt 416.000,00 zł

Budżet obywatelski 2019 – link do strony

2018

Ławki i kosze na śmieci ul. Kontkiewicza 17

Koszt 4.000,00 zł

Stojaki rowerowy przy DPS ul. Kontkiewicza 2

Koszt 8.000,00 zł

Sztuka zdrowego życia - trening Cantienika i warsztaty jogi

Koszt 43.300,00 zł

 

Senior aktywny sprawny zdrowy II edycja

Koszt 111.280,00 zł

Place rekreacyjne OSA

Koszt 1.091.300,00 zł

Place rekreacyjne w dzielnicach: Stare Miasto, Śródmieście, Rakó, Wyczerpy – Aniołów

Budżet obywatelski 2018 – link do strony

2017

Nordic Walking w Dzielnicy Wyczerpy - Aniołów

Koszt 29.418,00 zł

Rabata kwiatowa przy pętli autobusowej ul. Kontkiewicza

Koszt 10.000,00

Rabata kwiatowa prze DPS ul. Kontkiewicza

14.000,00

Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów

Koszt 6.500,00 zł

Piknik integracyjny "Pokochaj Wyczerpy"

Koszt 5.500,00 zł

Ławki i kosze na śmieci ul. Norwida

Koszt 11.200,00 zł

Wyczerpy-landia dzielnicowa scena małego widza

Koszt 108.021,00 zł

Plac rodzinnej rekreacji

Koszt: 600.000,00 zł

Zadanie ogólnomiejskie. Plac zabaw i siłownia w dzielnicach: Błeszno, Brzeziny, Wypalanki, Stradom, Wyczerpy – Aniołów i Zawodzie Dąbie.

Budżet obywatelski 2017 – link do strony

2016

Upowszechnienie zdrowego stylu życia wśród seniorów

Koszt 35.000,00 zł.

Budżet obywatelski 2016 – link do strony

Skip to content