Kręgle

Kręgle

Program realizowany przez Stowarzyszenie Perasada, kierowany do 6 Mieszkańców Dom Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2; 42-209 Częstochowa, umożliwia im nieodpłatne korzystanie z różnych form aktywności, w tym m.in. wyjść...

XIX Kampania Białych Serc

Zbliża się XIX Kampania Białych Serc, czyli Europejski Solidarny Protest Przeciwko Narkotykom i Przemocy. Jej tegoroczne hasło brzmi: „Kto z kim przestaje takim się staje”. Kampania ma na celu propagowanie życia bez narkotyków,...
Skip to content