Rekrutacja Mieszkańców DPS

Rekrutacja Mieszkańców DPS

Rozpoczęła się rekrutacja wśród Mieszkańców DPS, do udziału w projekcie „Niewyczerpywalni”. Przedstawiliśmy Pensjonariuszom założenia projektu przy pomocy prezentacji...
Niewyczerpywalni

Niewyczerpywalni

Startujemy z projektem „Niewyczerpywalni”. Celem projektu jest przeciwdziałanie samotności 50 osób chorych psychicznie – Mieszkańców DPS, poprzez włączenie 20 wolontariuszy w codzienne życie Pensjonariuszy. Jeśli dysponujesz wolnym czasem, chcesz nabyć...
Skip to content