RODO

Klauzula informacyjna Częstochowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PERASADA” Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana...
Font Resize