Projekt pn. „Klub Seniora Wyczerpy – Aniołów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Klub Seniora Wyczerpy – Aniołów”

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania:
9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania:
9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Numer projektu: WND-RPSL.09.02.05-24-01BE/20-001

okres realizacji od 01.11.2021 r. do 30.06.2023 r.

Całkowita wartość zadania – 644 597, 50 zł
Wartość dofinansowania –  547 907,87 zł
Projekt pn. Klub Seniora Wyczerpy – Aniołów” jest realizowany przez Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA z siedzibą ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie w Partnerstwie z Gminą Miastem Częstochowa.
Biuro projektu mieści się w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie.
Projekt zakłada udział minimum 32 osób.

Uczestnikiem/ Uczestniczką projektu może być osoba niesamodzielna powyżej 60 roku życia, zamieszkująca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie częstochowskiej Dzielnicy Wyczerpy – Aniołów.

Projekt zakłada realizację różnorodnych form wsparcia realizowanych co najmniej 4 dni w tygodniu przez 5 godzin zegarowych. W sumie, tygodniowo, przewidziano dla Beneficjentów średnio 20 godzin wsparcia. W każdym dniu zaplanowano dla uczestników obiad w formie cateringu.

Zajęcia projektowe realizowane są w lokalu ul. Norwida 11/15 lok 15.

Informacje o zadaniu – 666 651 302, biuro@perasada.czest.pl

Informujemy, że z dniem 30.06.2023 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Klub Seniora” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX. Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Zgodnie z umową o dofinansowanie Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością PERASADA od 01 lipca 2023 zapewnia instytucjonalną gotowość podmiotu do świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej realizowanej w ramach Klubu Seniora Wyczerpy – Aniołów w Częstochowie w zakresie zbliżonym do dotychczas udzielanych świadczeń.

Liczba oferowanych miejsc 32. 

Klub Seniora

Współpracujemy z seniorami, mieszkającymi w Dzielnicy Wyczerpy – Aniołów, którzy potrzebują motywacji do wyjścia z domu, skorzystania z ciekawych zajęć w gronie rówieśników oraz zjedzenia obiadu, który może stanowić dla nich jedyny wartościowy posiłek w ciągu dnia. Animatorzy, którzy prowadzą różnorodne zajęcia dla seniorów to osoby z dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie współpracy z seniorami. Dzięki swojej empatii i serdeczności zyskają z pewnością wielką sympatię uczestników projektu. Planowane są zajęcia manualne, rekreacyjne, integracyjne oraz rozwijające sprawność manualną i intelektualną. Przede wszystkim jednak jest to czas dedykowany osobom, które do tej pory borykały się z samotnością, trudnościami życia codziennego, utratą motywacji do działania oraz brakiem zajęcia w ciągu dnia.

Zajęcia w klubie seniora

Zajęcia w klubie seniora

29 czerwca po raz ostatni Uczestnicy Klubu Seniora Wyczerpy - Aniołów spotkali się na zajęciach odbywających się w ramach projektu, który w okresie grudzień 2021 - czerwiec 2023, był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Zajęcia Kulinarne

Zajęcia Kulinarne

Za nami ostatnie zajęcia z Panią Karoliną - psychodietetyk. Uczestnicy Klubu Seniora Wyczerpy - Aniołów z pewnością będą za Nią tęsknić. Dziękujemy za moc wiedzy, wspólnie spędzony czas i pyszności, które smakowaliśmy na zajęciach. To był niezapomniany...

Park Korzonek

Park Korzonek

Uczestnicy projektu Klub Seniora Wyczerpy - Aniołów wzięli udział w wycieczce do Park Korzonek, w którym mogli podziwiać piękno natury Parku Krajobrazowego Lasów nad Górną Liswartą. Założyciele tego wyjątkowego miejsca wdrażają tu zasady ekologicznego rozwoju dzięki...

Mydełka

Mydełka

Uczestnicy Klubu Seniora Wyczerpy Aniołów po raz kolejny przygotowywali piękne, pachnące upominki przy użyciu mydełek. Tym razem powstały "pachnące koszyczki".

Przez żołądek do serca

Przez żołądek do serca

Zajęcia z psychologiem to lekarstwo dla duszy, ale także i żołądka. A wiadomo, że przez żołądek do serca! Taki zbawienny wpływ mają na Uczestników Klubu Seniora Wyczerpy - Aniołów zajęcia z psychologiem Panią Ruzanną. Seniorzy wspólnie spędzają czas, rozmawiają o...

Wiosenne sałatki

Wiosenne sałatki

Chociaż za oknem mamy już prawie lato, na stołach wciąż królują wiosenne sałatki. Uczestnicy klubu Seniora Wyczerpy - Aniołów chętnie je wykonują (i zjadają) pod czujnym okiem Pani Karoliny, naszej super psychodietetyk. Dziękujemy!

Warsztaty rękodzieła

Warsztaty rękodzieła

Kolejne warsztaty rękodzieła sprawiły, że na uszach i szyjach naszych Uczestniczek Klubu Wyczerpy - Aniołów pojawiły się przepiękne ozdoby. Panowie, Uczestnicy zajęć, wykonywali z kolei wisiory dla wybranek swego serca:)

Dokumenty do pobrania

Harmonogramy form wsparcia

Skip to content