O nas

Jesteśmy organizacją, która przede wszystkim  pomaga osobom z niepełnosprawnością, szczególnie przewlekle psychicznie chorym oraz seniorom, jak również ich rodzinom. Poza tym aktywizujemy społeczność lokalną w Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów w ramach Budżetu Obywatelskiego i Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej, dzięki czemu powstaje nowa infrastruktura oraz organizowane są zajęcia artystyczne, sportowe i integracyjne dla wszystkich  mieszkańców dzielnicy. Nasza siedziba mieści się w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie. Członkowie Stowarzyszenia to zgrany zespół  ludzi bardzo zaangażowanych, kreatywnych, pełni empatii, którzy lubią pomagać i wiedzą jak to robić w profesjonalny sposób.

Misja

 

Misją naszej organizacji jest udzielanie wszelakiego wsparcia osobom z niepełnosprawnością oraz seniorom, przywracanie godności osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Dane rejestrowe

Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością PERASADA zostało zarejestrowane 12.12.2011 r. pod numerem KRS 0000404813.

Od 07.03.2017 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że na rzecz Stowarzyszenia można odliczać 1% podatku dochodowego. Znajdź nas w bazie organizacji pożytku publicznego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Przedsiębiorców –  13.08.2018r.

KRS – 0000404813
REGON – 242821005
NIP – 9492190441

konto bankowe: ING Bank Śląski 83105011421000009030092366

Władze Stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia

Monika Pieniążek

Monika Pieniążek

Prezes

Magdalena Janusiak

Magdalena Janusiak

Skarbnik

Krzysztof Mikuszewski

Krzysztof Mikuszewski

Zastępca Prezesa

Agnieszka Piotrowska

Agnieszka Piotrowska

Sekretarz

Komisja Rewizyjna

Grażyna Szymla

Grażyna Szymla

Przewodnicząca komisji

Piotr Bodanka

Piotr Bodanka

Członek komisji

Bożena Podlejska

Bożena Podlejska

Członek komisji

Dorobek i osiągnięcia Stowarzyszenia

Dzisiaj nasze Stowarzyszenie, podczas Gali Ekonomii Społecznej zorganizowanej w Teatrze im. Adama Mickiewicza zostało nagrodzone przez Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w III sektorze. To wielka radość, że nasze działania zostały dostrzeżone. Dziękujemy za tę nagrodę Panu Prezydentowi oraz wszystkim organizacjom, które z nami współpracują, a jest ich przecież bardzo wiele. Dzielimy się z Wami naszą radością.

2 października 2019 r. w Filharmonii Częstochowskiej podczas Gali Ekonomii Społecznej zorganizowanej przez Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych pani Anna Herman prezes Stowarzyszenia PERASADA otrzymała Nagrodę Równości im. Mieczysławy Biegańskiej.

Prezydent Miasta Częstochowy docenił Stowarzyszenie za podejmowanie innowacyjnych działań w dziedzinie pomocy społecznej, przyznając w 2016 r. Laur Pomocy Społecznej.

W czerwcu 2015 r. Stowarzyszenie przystąpiło do Partnerstwa Lokalnego „Częstochowa na rzecz osób z niepełnosprawnością”, dzięki czemu ma możliwość współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi na terenie miasta.

certyfikat partnerstwa lokalnego na rzecz osób z niepełnosprawnością

Wojewoda Śląski w marcu 2018 r. docenił starania Stowarzyszenia i profesjonalizm w działaniu, wręczając dyplom podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Ważne dokumenty

Statut

Sprawozdanie
2018

Sprawozdanie
2019

Sprawozdanie
2020

Sprawozdanie
2021

Skip to content