Osoby z niepełnosprawnością

Szukamy nowych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami, dajemy szereg bodźców, aby spełniały się zawodowo, społecznie i uwierzyły w swoje możliwości. Łowimy talenty i sprawiamy, że rozkwitają na nowo w blasku reflektorów, na dużej scenie. Łamiemy wszelkie bariery, dzielące osoby z niepełnosprawnością ze społecznością lokalną.

Kierunek Niezależność

Projekt „Kierunek – niezależność” jest współfinansowany w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022.

Rok 2022
Wartość projektu:

Festiwal Moc-Art

Trzymiesięczne warsztaty artystyczne (muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne) organizowane dla 45 osób z niepełnosprawnością z terenu Częstochowy w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2, zwieńczone koncertem finałowym w Miejskim Domu Kultury.

Cześć Człowieku

Integracja Mieszkańców DPS z młodzieżą szkolną w ramach wspólnych zajęć edukacyjnych: fotograficznych, teatralnych i sportowych, ogniska oraz spotkania wigilijnego.

Niewyczerpywalni

Rekrutacja i włączenie 20 wolontariuszy (spośród słuchaczy częstochowskich szkół policealnych) w życie codzienne 50 Mieszkańców DPS.

Bule gra dla każdego

Warsztaty i turnieje gry w bule połączone z integracją, prowadzone pod okiem specjalisty, organizowane na bulodromie, znajdującym się w ogrodzie DPS.

Koncert charytatywny

Jana Wojdaka „Przyjaciele dla Stowarzyszenia” – 12. 2011

Zabawa na Placu z Perasadą

„Zabawa na Placu z Perasadą”– impreza masowana w Cz – wie VII 2012, koncert charytatywny zespołu „Teddy Bears”,– III 2015 r.,

Dzień Mieszkańca

„Dzień Mieszkańca” w DPS ul. Kontkiewicza 2 w Cz – wie XI zadanie publiczne w formie Małego Grantu dofinansowane przez Prezydenta Miasta Cz – wy,

Wycieczka do Krakowa

Wycieczka do Krakowa dla Podopiecznych DPS – (VI 2017 r.) zadanie dofinansowane z PFRONu,

Lepsze jutro

zadanie realizowane dla osób psychicznie chorych i ich rodzin, dofinansowane przez Woj. Śl. (V- XII 2018 r.),

Wycieczka do Szczyrku

Wycieczka do Szczyrku, Ustronia i Wisły dla Podopiecznych DPS – (VII 2018) zadanie dofinansowane
z PFRON-u,

Wycieczka do Wrocławia

Wycieczka do Wrocławia dla Podopiecznych DPS – ( 2019) zadanie dofinansowane
z PFRON-u,

Z jak zdrowie

obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, turnieje sportowe dla osób z niepełn.  (bule, tenis stołowy, szachy i warcaby) zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Cz -wy (X – XI 2018 r.),

Spotkanie Artystyczne z Perasadą

koncert osób z niepełnosprawnością, zadanie publiczne w formie Małego Grantu dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Cz – wy (28.11. 2018 r.)

Skip to content