Seniorzy

Osoby w wieku senioralnym otrzymują od nas propozycje, dzięki którym dbają o swoją kondycję fizyczną, intelektualną, a także mogą rozwijać zainteresowania i pasje, na które nie znaleźli czasu w okresie pracy zawodowej.  Organizujemy wolontariat międzypokoleniowy (pomoc dzieciom w nauce, świadczenie pomocy sąsiedzkiej w zakresie robienia zakupów, wyprowadzania zwierząt itp.). Dajemy możliwości seniorom zaistnienia w akcjach obywatelskich lub ekologicznych.

Klub Seniora Wyczerpy - Aniołów

Dofinansowanie z UE: 547 907,87
Całkowita wartość: 616 167,67

Duety Senioralne

Rok 2022
Wartość projektu:

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach małych grantów

Dzielnica Wyczerpy - Aniołów - silna seniorami

Nazwa programu: „Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2021″.

Dofinansowanie 62 029,00 zł,
Całkowita wartość 69 379,00 zł

Senior na ścieżkach Częstochowy - quest

Rok 2020 – koszt: 11.122,00

Senior aktywny sprawny zdrowy

Zajęcia w siłowni DPS.

Rok: 2016 – koszt 8.000,00

.

Środa z seniorem

Zajęcia oraz warsztaty integracyjne i edukacyjne dla częstochowskich seniorów prowadzone co środę w godzinach 16.00 – 18.00 w „Kąciku Babci i Dziadka”, mieszczącym się w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie.
2017r. – koszt: 4.000,00
2018r. – koszt: 4.000,00

Nordic Walking

Zajęcia z kijkami prowadzone dla częstochowskich seniorów przez Instruktorów Nordic Walking od wiosny do jesieni w Lasku Aniołowskim.

2018r. – koszt: 7.000,00
2019r. – koszt: 5.000,00

W górę bule

Warsztaty i turniej gry w bule połączone z integracją, zrealizowane dla seniorów na bulodromie znajdującym się w ogrodzie DPS.

2019r, – koszt: 5.000,00

Skip to content